Luňák hnědý (Milvus migrans)

pic/animal/foto1/big/107.png
Řád: dravci Accipitriformes
Čeleď: jestřábovití Accipitridae
Rozmnožování:
Inkubace je rozdílná a liší se podle rozšíření, nejčastěji bývá okolo 30 dnů. Samice snáší 1 - 4 vejce, mláďata jsou vzletná ve 40 - 50 dnech.
Způsob života:
Žije v párech od polopouští a stepí až po lesy. Vyhledává okolí řek, jezer a jiné vlhké lokality.
Zajímavosti:
U nás hnízdí asi 50 - 70 párů a řadí se mezi kriticky ohrožené druhy. Někde je běžný, jinde se jeho počty snižují. ?asto se vyskytuje v okolí lidských sídliš?, kde se živí odpadky. Dožívá se až 20 let.
Potrava Biotop Rozměry Ohrožení
Malí savci Hmyz Mršiny
malí savci, hmyz, mršiny
Stepi, buše, prérie Řeky, okolí řek
stepi, buše, prérie, řeky, okolí řek
Rozměry55-60 cm      Hmotnost570-940 g
běžný druh