Sova pálená

(Tyto alba)
Potrava: 
malí savci
ptáci
žáby
Hmotnost: 
200-400 g
Délka: 
35-47 cm
Biotop: 
lesy (mírné klima)
Ohrožení: 
běžný druh
Kmen: 
Strunatci
Třída: 
Ptáci
Řád: 
Sovy
Čeleď: 
Sovovití
Rozmnožování: 
Ve snůšce mívá 3 - 13 vajec, na kterých sedí pouze samice 31 - 33 dní. Po vylíhnutí jsou mláďata ještě asi 11 dní na hnízdě zahřívána samicí, krmí je oba rodiče. Dospívají do 1 roku.
Způsob života: 
Původně hnízdila ve skalách a stromových dutinách, v současné době však žije i v okolí lidských obydlí.
Zajímavosti
V naší republice je rozšířená především v nižších polohách, její stavy se snižují a odhadují se na 250 - 1000 kusů. Až 90 % její potravy tvoří drobní hlodavci. Dožívá se až 18 let. Naše zoo poskytuje odchovaná mláďata ve spolupráci s občanským sdružením pro ochranu přírody a krajiny „TYTO“ a záchrannou stanicí ČSOP v Bartošovicích na vypouštění do volné přírody.

Fotogalerie